Maria Catharina Nilsdotters tre grenar

Äldsta grenen börjar med Maria Catharinas farmors farföräldrar.

Svärdsidan, börjar med Maria Catharinas farfars föräldrar.

Spinnsidan, börjar med Maria Catharinas mormors föräldrar.

Äldsta grenen börjar med Maria Catharinas farmors farfar...onden Nils Olsson var född omkring 1700 och han var bonde i Krasbäck i Hannäs. Var han var född, vet vi inte.

Hans hustru var Ingred Olsdotter.

De fick en son 1724.

Deras son Anders,

* * *

Anders /Andreas/ Nilsson (1724–1780) född i Hannäs, var bonde på Mörtebäck i Hannäs.

När Nils är 25 år, 1749, gifter han sig med
Maja Nilsdotter (1719-1782), hon är fem år äldre. Hon kommer inte från Hannes, men vi vet inte varifrån.

1760 får de en dotter, Caisa.
1777 är Caisa gravid, hon gifte sig och de nygifta flyttar in hos Anders och Maja.

1780 dör Andera i frossa, han blir 56 år.
1782 dör Maja i "hastig feber", hon blir 63 år.

Deras dotter Caisa,

* * *

Caisa (Catharina) Andersdotter (1760-1812), är född i Hannäs.

Hon gifter sig 1777 — hon är då 17 år — med den 27-årige bondsonen
Nils Jonsson (1750-1829), från Mogata socken, Hammarkinds härad. Nils är son till bonden på Hösterum, Jonas Lind och hans hustru Kirsten Nilsdotter.

Nils flyttar till Hannäs och de bor förmodligen hos Caisas föräldrar. Kanske sviktar hälsan hos Caisas far. Tre månader efter giftemålet (!) föds en dotter som får namnet Stina.
Tre år senare, 1780, dör Caisas far och Nils antecknas som ägare av Mörtebäck.

Caisa och Nils får tio barn, alla födda i Hannäs. En lång rad av döttrar och så tre söner. Stina 1778, Maria 1780, Maja 1781, Cajsa 1785 (som tydligen dör helt ung eftersom ännu ett flickebarn döps till Cajsa), Lena 1787, Maja 1789, Cajsa 1792, Anders 1795, Jonas 1796 och Nils 1799.

1812 dör Caisa i en ålder av 52 år.
Nils lever till 1829, han blir 79 år.

Deras yngste son Nils,

* * *

Nils Nilsson (1799-1871), är född i Hannäs och växer upp med nio syskon. Hans mor dör när han är omkring tolv år. Han kom att äga 1/8 mantal Mörtebäck i Hannäs.

Nils gifter sig 1828, vid 29 års ålder, med den snart 28-åriga bondedottern
Maja Nilsdotter (1800–1862) från Fåfalla i Hannäs. Hon är dotter till bonden Nils Abrahamsson och hans hustru Lena Håkansdotter.

Året därefter dör Nils far.

Nils och Maja får sju barn, Nils Petter 1829, Jonas August 1830, Carl Anton 1833, Anders Alfrid 1835, Emma Susanna 1837, Maja Caisa 1840 och Wilhelm 1843. Alla föds i Hannäs.

År 1855 dör äldste sonen Nils Petter 26 år gammal i bröstfeber.

År 1862 dör Maja i en ålder av 62 år.
Nils lever till 1871, han är då 72 år.

De efterlämnade fem söner och två döttrar i vuxen ålder.
Deras dotter Maria Catharina
(Samma text som ovan.)
* * *

Maria Catharina Nilsdotter (1840-1901) från Mörtebäck i Hannäs växer upp med sex syskon, hon är näst yngst. När hon är femton år dör hennes storebror i bröstfeber. När hon är tjugotvå år, dör modern.

Vid 25 års ålder, 1865, gifter hon sig med den 33-årige handlaren i Hannäs,
Lars Otto Göransson Blomqvist (1832–1913).
I rakt nedstigande led på svärdsidan, börjar med Maria Catharinas farfars far...onden Jonas Lind var född omkring 1725.
Han hustru var Kirsten Nilsdotter.

Troligen var Jonas arrendator under Hösterum i Mogata. Makarna var skrivna i "Österrum" som egendomens namn även skrevs. Husförhörslängderna för Mogata börjar först 1799. Makarna finns inte antecknade i Hammarkinds häradsrätts — till vilket Mogata då hörde — bouppteckningsregister. Möjligen har de så småningom flyttat ut ur häradet.

Antagligen dog Jonas före 1799.

Deras son Nils,

* * *

Nils Jonsson (1750–1829) föddes i Mogata.

27 år gammal, 1777, gifter han sig med den 17-åriga bonddottern Caisa (Catharina) Andersdotter (1760–1812) från Mörtebäck i Hannäs. Hon var dotter till Anders Nilsson och hans hustru Maja Nilsdotter.

Nils och Caisa flyttar till Hannäs och Caisas föräldrar (?) och tre månader (!) efter bröloppet föds första barnet.

Nils Jonsson kom att äga Mörtebäck. Han tycks ha »gift sig» till gården.
Caisas far dog i frossa tre år efter dotterns giftemål. Han blev 56 år.
Två år senare dog hennes mor i »hastig feber».

Nils och Caisa får tio barn, Stina 1778, Maria 1780, Maja 1781, Cajsa 1785, Lena 1787, Maja 1789, Cajsa 1792, Anders 1795, Jonas 1796 och Nils 1799. Alla föds i Hannäs.

År 1812 dör Caisa i en ålder av 52 år.
Nils lever till 1829, han blir 79 år.

De efterlämnade tre söner och sju döttrar i vuxen ålder.
Deras yngsta son Nils,

* * *

bonden Nils Nilsson (1799–1871) från Mörtebäck i Hannäs, ägde 1/8 mantal av Mörtebäck.

1828, 29 år gammal, gifter han sig med den 28-åriga bonddottern Maja Nilsdotter (1800 –1862) från Fåfalla i Hannäs. Hon var dotter till Nils Abrahamsson och hans hustru Lena Håkansdotter.

De får barn, Nils Petter 1829, Jonas August 1830, Carl Anton 1833, Anders Alfrid 1835, Emma Susanna 1837, Maja Caisa 1840 och Wilhelm 1843. Alla föds i Hannäs.

År 1855 dör äldste sonen Nils Petter 26 år gammal i bröstfeber.

År 1862 dör Maja, hon blev 62 år.
Nils lever till 1871, han blev 72 år.

De efterlämnade fem söner och två döttrar i vuxen ålder.
Deras yngsta dotter Maria Catharina

* * *

Maria Catharina Nilsdotter (1840-1901) från Mörtebäck i Hannäs gifter sig vid 25 års ålder, 1865, med den 33-årige handlaren i Hannäs, Lars Otto Göransson Blomqvist (1832–1913).
Spinnsidan börjar med Maria Catharinas mormors far...onden Håkan Pärsson
var född 1723 eller 1724, obekant var. Han var bonde på Röhäll i Hannäs.

År 1753 är Håkan 30 år, han bor i Rumma i Hannäs och gifter sig med
Lena Pärsdotter från Röhäll i Hannäs. Det är obekant när och var hon var föddes.

Inflyttade Lenas far till Hannäs och förvärvade Röhäll?
Förvärvade han Röhäll när han gifte sig med Lena?

De får en dotter, Lena 1764.

Håkan avlider i Hannäs 1802 av ålderdom, han blev 78 eller 79 år.

Deras dotter Lena,

* * *

Lena Håkansdotter (1764-1832) föddes i Hannäs.

Hon gifte sig med
Sven och de fick två döttrar som båda föddes i Hannäs: Cajsa 1787 och Greta 1790.

Sven avlider emellertid och 1796, Lena är då 32 år, gifter hon sig med den 30-årige bonden
Nils Abrahamsson (1766-1828), född i Ukna socken, Norra Tjusts härad.

Döttrarna Cajsa och Greta är då 6 och 9 år gamla.

Lena och Nils får fyra gemensamma barn, Petter 1797, Maja 1800, Stina 1803 och Susanna 1806.

Nils Abrahamsson var bonde på Fåfalla i Hannäs, (1/2 hemman).

Gifte sig Lena, i sitt första äktenskap, till Fåfalla och förvärvade Nils gården genom sitt gifte med Lena?

Nils blev 62 år. Han dog 1828.
Lena blev 68 år. Hon dog 1832 i lungsot.

Deras dotter Maja,

* * *

Maja Nilsdotter (1800-1862) från Fåfalla i Hannäs.

År 1828, vid 28 års ålder, gifte sig Maja med den 29-årige bonden
Nils Nilsson (1799-1871) från Mörtebäck i Hannäs. Han är son till bonden Nils Jonsson och hans hustru Caisa (Catharina) Andersdotter på Mörtebäck.

Nils och Maja får sju barn, Nils Petter 1829, Jonas August 1830, Carl Anton 1833, Anders Alfrid 1835, Emma Susanna 1837, Maja Caisa 1840 och Wilhelm 1843. Alla föds i Hannäs.

År 1855 dör sonen Nils Petter 26 år gammal i bröstfeber.

År 1862 dör Maja i en ålder av 62 år.
Nils lever till 1871, han blir 72 år.

De efterlämnade fem söner och två döttrar i vuxen ålder.
Deras dotter Maria Catharina

* * *

Maria Catharina Nilsdotter (1840-1901) från Mörtebäck i Hannäs gifter sig vid 25 års ålder, 1865, med den 33-årige handlaren i Hannäs, Lars Otto Göransson Blomqvist (1832–1913) som ett år tidigare blivit änkeman med två döttrar.


Senast uppdaterad 2010-11-07


Maria Catharina 30 år, gift sedan fem år. Hon är fembarnsmor med tre egna barn.


xxx
Foto 160 x 200