En köpenskapens samlingspunkt i Hannäs inför sin avveckling

av Sture Blomqvist

Handelsgården Lindhem 1860–1958


en gamla handelsgården Lindhem i Hannäs ska säljas och affärsrörelsen läggas ned — så vill den nuvarande ägaren, Valdemarsviks konsumtionsförening — och därmed försvinner en träffpunkt som Hannäsborna har varit vana vid i snart hundra år.

Det var nämligen 1860 som pappersfabrikören Lars Otto Blomqvist från Horn kom till Hannäs för att »idka handel i öppen salubod», som det heter i tillståndsbrevet. Han började så smått i en stuga på egendomen Solvestads ägor, men flyttade efter ett år ned över stora vägen till den så kallade Gammelboden, på den plats där Lindhems vita bostadshus numera ligger.

Blomqvist uppförde den långa rödmålade träbyggnaden, där affären ännu (1958) finns. det gick i etapper, först den södra delen som stod färdig 1864, och sedan den norra med nuvarande butikslokalen. Han byggde magasin, bodar och stall. Under en lång följd av år var Solvestads poststation inrymd i affären och förestods av Blomqvistarna. Affärerna gick bra, ty någon svår konkurrens fanns inte, det var sex mil till Söderköping och fyra till Gamleby. Vid torget framför Lindhem möttes vägarna från Söderköping, Valdemarsvik, Gamleby och Åtvidaberg, och i affären träffades folk från socknens alla kanter. Där såldes mjöl och gryn, kaffe, socker, salt och kryddor, russin och sötmandel, tobak, snus och gräddkyssar, kläder och vävnader, träskor och damhattar, plogar, spik och fotogen — och inne på kontoret, med tungt kassaskåp, kopiepress, fakturaspett, bord, soffa och vattenkaraffin, satt gemytliga provryttare och väntade på order och en god middag, Östgöta sädes, en varm toddy och en sängplats för natten.

Det var tider det. Snart öppnar ”patron” filialer i Skrickerum och Sjögerum. Transporterna skedde med hästskjuts, och man hämtade varor ända från Norrköping.

Men Lars Otto Blomqvist intresserade sig dock mest för lantbruket — han var ju av gammal bondesläkt från Djursdala i Sevede — och därför arrenderade han gården Falla samt Hannäs prästgårds lantbruk.

På 1870-talet började Blomqvist köpa in jorden omkring Lindhem, det blev ett hemman på 35/36 mantal och kostade 2 187 riksdaler och sedan uppförde han ladugård och andra ekonomibyggnader.

År 1893 övertog sonen Hugo affärerna mot ett arrende av 250 kr om året. Då kostade mat, uppassning och vedbrand för ett biträde i butiken sextio öre per dag. En skjuts den ca tre mil långa vägen till Valdemarsvik och åter fick Hugo Blomqvist betala med 4 kr för två hästar och 2,50 för enbet. Efter tio år köpte Hugo hela Lindhem för 5 571 kr. Han öppnade även en affär i Friden, men då var de andra filialerna redan ur leken. År 1909 såldes Lindhem till fanjunkaren Karl E. Krafft från Tjugby för 9000 kr och så gick affären i Lindhem nya öden till mötes.

(Publicerad i Östgöta Correspondenten 1958-04-08)


Copyright © Östgöta Correspondenten
Publicerad med tillstånd av Östgöta Correspondenten