Per Månsson, bonde (född på 1500-talet–1633)
Per Månsson, bonde


Född på 1500-talet.
Död efter 1633.

Son till /sannolikt / bonden Måns Persson, Djursdala by, Djursdala socken, Sevedehärad, Kalmar län.


Dennes son / sannolikt / :
Måns Pedersson / Persson /, Död efter 1665.
Bonde i Björkenäs, Djursdala sn, 1634–1665.


Övriga notiser:

Per / Peder / står skriven som ägare till Björkenäs i Djursdala socken 1610–1633.

/ Den tidigaste längd, i vilken Per står upptagen, är 1610 års tiondelängd, vilken gäller "det som växer 1609" och för vilket tionde alltså skall betalas 1610; Smålands handlingar 1610:14 A. Smålands handlingar 1610:22, längden över hjonelagspenningarna 1609, upptager Per i Birkenäs och änkan.

Längderna över Älvsborgs lösen 1613, volym 18, upptager Peder i Birkenäs.

Boskapslängderna för 1620 och 1629 upptaga Per i Björkenäs.

Per nämnes sista gången i 1633 års kvarntullmantalslängd för Kalmar län. /

/ Sannolikt var Måns Persson — bonde i Djursdala by 1584–1605 — far till ovannämnde Per i Birkenäs. /

/ Måns Pederssons / Perssons / — bonde i Björkenäs 1634–1665 — fader, som hette Per / Peder /, var med säkerhet född på 1500-talet. /