Zachris Persson, bonde (1670/80-talet–1728)
Zachris Persson, bonde


Född sannolikt under 1670- eller 80-talet
Död den 23/9 1728 i Björkenäs, Djursdala socken.

Son till, ytterst sannolikt, bonden Per Månsson, Björkenäs, Djursdala sn.

Gift den 20/10 1705 i Djursdala sn med Karin Nilsdotter.


Karin Nilsdotter
Från Björkenäs, Djursdala socken.
Död efter 1730.


Deras barn:
Måns Zachariasson, född den 10/5 1707 i Djursdala sn.
Nils Zachariasson, född den 2/7 1711 i Djursdala sn.
Per Zachariasson, född den 1/2 1715 i Djursdala sn.
Moses Zachariasson, född den 5/4 1718 i Djursdala sn.


Övriga notiser:
Zachris Persson var ägare till fädernesgården Björkenäs, 1/3 mantal, 1732–1728 (t.o.m. 1725 1/4 mantal).