Länkar...


Djursdala
Gamla dokument från Djursdala
Bykarta från 1878
Byastämmor från 1800-talet — fotokopior av orginaldokument
Bygdehistorier från Djursdala
En skröna om gården Sandbäckshult — 1500-talet
En skröna om jättealmarna i Björkesnäs — omkring år 1600
HyttJon — 1660–1718
Stenriket i Björkesnäs – Nyodlingen på Hemskogen — 1800-talet
Pigan Anna-Lisa Persdotters liv — ett kvinnoöde i Djursdala under 1800-talet
En änkas tragiska historia
Symamsellerna — 1860-talet
Djursdala kyrka

Djursdala kyrka ligger naturskönt och högt belägen med utsikt över sjön Juttern. Namnet Djursdala kommer av namnet på sjön och på 1700-talet benämndes församlingen just "Juttersdala".

Södra Vi-Djursdala församling och Djursdala kyrka
Här finns mera...

Detta är också ”hemmahamnen” för de intressanta länkarna ovan, vilka lyfts fram separat i förhoppning att det ska locka till läsning.

Djursdala sockenförening [www.djursdalabygden.se]

Djursdala hembygdsförening [www.hembygd.se/index.asp?DocID=2806]

Jwrsdal-Djursdala församling [www.djursdala.net/djursdala/]


Hannäs
Om Hannäsbygden

Hannäs eller Hananäs, som det tidigare skrevs, omnämndes första gången 1383. Hannäs fick sitt namn av att man lät en tupp flyga vart den ville. Tuppen landade på ett näs vid Vindommen och där byggdes kyrkan. Socknen fick sålunda sitt namn av både tuppen (hane) och näset: Hananäs.

Hannäs Hembygdsförening [web.telia.com/~u12007099/]

Hannäs socken [www.go.to/hannaes]

Solvestads gästgivargård — Kulturarv Östergötland
(
Lars Otto Blomqvists rörelse 1860-1893 och däefter Hugos fram till 1909.)