Johan Gustaf Petterssons släktberättelse


onden Mathis (Mattes) Larsson torde vara född omkring 1705. Fadern hette Lars men hustruns namn finns inte antecknat.

Mathis var skriven under Stora Brevik i Simonstorp. Huruvida han var ägare till gården eller arrenderade den har inte gått att få klarhet i.

Deras son, Petter

* * *

bonden Petter Mattesson (1732–1821) föds i Simonstorp. Han gifter sig med
Lisa Hansdotter (1742–1825) i Krokek och de bosätter sig i Krokek, där Lisas far är bonde och nämndeman.

År 1764 flyttar de till hemmanet Ystad i samma socken (Östra Stenby). Sannolikt äger de hemmanet som torde ha vara på två mantal.

Petter och Lisa får tolv barn; Hans 1760 (död 1777), Maja Stina 1762, Lisa 1765, Lena 1767, Britta 1770, Petter 1772, Mattis 1774, Lars 1776, Jonas 1780, Hans 1782, Erik 1784 och Ingrid 1786.

Petter avlider 1821, vid 89 års ålder. Lisa avlider 1825, hon är då 83 år.

Deras son, Petter eller Peter,

* * *

bonden Peter Persson (1772–1843) föds i Östra Stenby.

I december 1802, Peter är då 30 år, gifter han sig med den 41-åriga änkan
Cajsa Nilsdotter (1761–1837).

Cajsa föddes på hemmanet Eneby i Styrstad som föräldrarna, Nils och Karin, möjligen ägde. När Cajsa är sex år flyttar de till Aspetorp i Östra Stenby.

Cajsa var änka efter bonden Eric Jonsson (1755–1800) från Östra Stenby och de har åtminstone sex barn. Eric ägde ett halvt mantal Wäsby Östergård i Konungsund. Sedan Cajsa blivit änka flyttar hon 1801 till Ystad i Östra Stenby, som innehas av hennes blivande svärföräldrar.

De nygifta bosätter sig på Peters föräldragård Ystad i Östra Stenby.

År 1804 föds sonen Peter. De får bara ett barn.

År 1821 dör Peters far och 1825 även hans mor.

År 1825 gifter sig sonen Peter. Året därefter övertar han hemmanet och Peter och Cajsa sätter sig på undantag på torpet Björklund under Kjortlinge ägor i samma socken.

Cajsa avlider 1837, hon blir 76 år.

Sedan Peter blivit änkling, flyttar han 1842 till Fyrby i Östra Stenby, där han bor inhyses. Han avlider 1843, 71 år är gammal.

Sonen Peter,

* * *

Peter Persson, (1804–1864) föds i Östra Stenby. Han blir såväl bonde som nämndeman. Han gifter sig med
Helena Rebecca Jaensdotter (1801–1864) från Horn.

Helena är dotter till bonden Johan Ericsson och hans hustru Maja Lisa Andersdotter på Srivermåla i Horn. Helena är yngst av sex syskon och hennes far dör när hon är tre och ett halvt år. Efter några år gifter modern om sig med den pensionerade soldaten Peter Grönlund och de flyttar till torpet Mjälet under Hornsbergs säteri i Horn, dit de två yngsta barnen — Anders och Helena Rebecca — medföljer.

Peter och Helena Rebecca gifter sig i april 1825, de är 21 respektive 24 år gamla. De bosätter sig på Peters föräldragård Ystad i Östra Stenby. Året därefter övertar Peter hemmanet och föräldrarna sätter sig på undantag.

År 1831 flyttar de till Brogsten och 1836 till Hinnerstad nr 3. Peter utvidgar 1841 från ett halvt till ett mantal. Gården brukas senare av äldste sonen Per August som var född 1826.

1855 flyttar familjen till Hinnerstad nr 1. Den är på ett halv mantal men Peter äger även Hinnerstad nr 2 på ett mantal.

Peter och Helena Rebecca fick sju barn; Per August 1826, Lena Cajsa 1830, Maria Lovisa 1832, Anders Magnus 1835, Christina Sophia 1837, Johanna Carolina 1840 och Johan Gustaf 1842.

Makarna synes ha bott kvar på Hinnerstad nr 1 till sin död. De dör båda samma år 1864, Peter i januari, i 60 års ålder, och Helena Rebecca i december, i 63 års ålder.

Yngsta sonen

* * *

Gustaf, sedermera hemmansägare Johan Gustaf Pettersson, (1842–1901) var född på Hinnerstad nr 2 i Östra Stenby.

Gustaf är 22 år gammal då föräldrarna dör, fadern i januari och modern i december. Han blir då ägare till Hinnerstad nr 1.

Två år senare, den 1 april 1866 gifter han sig med
Anna Sofia Larsdotter Knutsson, (1842–1931) från Örtomta, Bankekind. Anna Sofia är dotter till nämndemannen och bonden Lars Knutsson och hans hustru Maria Christina Hansdotter från Örtomta.

Vid giftemålet är de båda 24 år gamla.

Gustaf säljer 1869 gården och flyttar till Norrköping. De bosätter sig på fastigheten Västra S:t Persgatan 45 (sedermera S:t Persgatan 62) i hörnet av Klockgjutaregatan. Denna fastighet äger han 1875–1881.

1873 dör Ann-Sofis mor och 1875 hennes far.

Gustaf och Ann-Sofi får sju barn; Berta Sofia 1868, Anna Paulina 1871 (hon dör 1873), John Adolf 1874, Julia Adelaide 1877, Fabian Mauritz 1879, Hildur Laura 1880 och Ester Angeline 1883.

Åren 1882–84 äger och bebor de egendomen Jerus i Å socken. Denna säljs och 1884 förvärvas Johannesdal i Östra Husby, dit familjen flyttar.

Gustav avlider 1901 i en ålder av 59 år. Ann-Sofi behåller gården till 1907, då hon flyttar till Hospitalsgatan 19 i Norrköping tillsammans med döttrarna Hildur och Ester. Hildur avlider 27 år gammal den 26 december samma år.

Anna Sofia lever i 89 år. Hon går ur tiden 1931.

Deras dotter Julia

* * *

Julia Adelaide Pettersson, (1877–1964), gifter sig 1897 med Hugo, Carl Hugo Blomqvist, (1868–1934). Julia är 20 år och Hugo är 29 år.

Källa, förutom släktutredning: Ingvars noteringar i bl.a. fotoalbum.


Senast uppdaterad 2008-12-31

© Christina Blomqvist

Johan Gustaf Pettersson


Anna Sofia Larsdotter Knutsson, gift PetterssonJulia Adelaide Pettersson, gift Blomqvist
Foto 160 x 200


Hugo Blomqvist
Foto 160 x 200
Foto 160 x 200